SCREEN 30 SCREEN 34 SCREEN 50

(материал Поликарбонат)